უკაბელო გაზის დეტექტორი LH-88(II) » დაცვითი სისტემები

    

    Transmitting frequency: 433MHZ/868MHZ Energy-saving sensor
    Stand-alone & Network optional

    Auto reset after alarm Wireless rangelOOm (no obstacl 12VDC or 220VAC optional


კონტაქტი

შენი IP არის:
lexo5555

თამრიკო

david_carauction

მაიკო