უკაბელო დეტქტორი LH-939BF » დაცვითი სისტემები

    

    SMT technology, high EMI/RFI immunity Temperature auto-compensation, avoiding false alarm
    Pet immunity 25kg white light immunity 20000 Lux Alarm output N.C./N.O. optional
    Self-developed Fresnel lens technology MCU


კონტაქტი

შენი IP არის:
lexo5555

თამრიკო

david_carauction

მაიკო