კვების ბლოკი ИВЭПР 12/3,5 RSR / ИВЭПР 12/3,5 » დაცვითი სისტემები

    

    Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации с напряжением питания 12 В постоянного тока.


    სრული ინფორმაცია


კონტაქტი

შენი IP არის:
lexo5555

თამრიკო

david_carauction

მაიკო