მიკროფონი MP-004 » დაცვითი სისტემები

  

  - Micro-chip design, small noise, high-fidelity
  - Operating-voltage: 6-12VDC
  - Frequency range: 100-5500Hz
  - The adjustable sensitivity
  - Bug range: 30 square meters


კონტაქტი

შენი IP არის:
lexo5555

თამრიკო

david_carauction

მაიკო